Restauracja MULK w Miszewku wraz z Kaszubsk Agencj Artystyczn z Chwaszczyna 
serdecznie zapraszaj Pastwa na spotkanie ze Stanisawem Pestk,
 wybitnym kaszubskim literatem, dziennikarzem i dziaaczem regionalnym.
Go przedstawi swoj najnowsz ksik pt. "W stolece chmurnikw"
(w stolicy drapaczy chmur) wydan przez Instytut Kaszubski z Gdaska.
Jan Zbrzyca (pseudonim literacki St. Pestki) pisze w niej m.in. o swoich
wraeniach z pobytu w Nowym Jorku podczas ataku terrorystycznego na WTC.

 Spotkanie odbdzie si 11 padziernika br. w MULK-u. Pocztek o godz 18.00

Za www.kaszubi.pl: "Ksika jest zbiorem esejw, chocia mona te odnale wrd
nich lady pamitnika i reportau. Jak wspomina (...) prof.
Cezary Obracht-Prondzyski  eseje Pestki nawizuj do korzeni eseistyki
Jerzego Stempowskiego. Dzieo Jana Zbrzycy nasiknite jest mocno stylem filozoficznym,
skaniajcym czytelnikw do refleksji i uycia swojego intelektu.
Nie s to atwe rozwaania, bowiem zadaj pytania i prowokuj do gbszego
zastanowienia si nad sprawami nie tylko Ameryki i Europy, ale po prostu nad
czowieczestwem wspczesnego wiata. Autor podejmuje w swoim utworze nie tylko
tematy filozoficzne, ale odwouje si do pocztkw tradycji i kanonu literatury
wiatowej. Wrd narracji autora wplecione s czsto fragmenty przetumaczone np. z Koranu,
Biblii oraz liryki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zastanawia take
kompozycja i tytuy rozdziaw, ktre nazywane zostay "akwarelami".
S to obrazy autora o Ameryce, ktre nie daj poczucia zamknitego opisu.
Domkniciem ma by wanie zmuszenie czytelnikw do odpowiedzi na zadane
pytania i stwierdzenia. Naley take doda, i W stolc chm?rnikw zostao
napisane w caoci po kaszubsku, kaszbizn blisk autorowi, tj. poudniow odmian. Takiej ksiki jeszcze nie byo..." Stanisaw Pestka (z internetu) Stanisaw Pestka urodzi si 8 kwietnia 1929 roku we wsi Rolbik w powiecie chojnickim,
 gdzie jego ojciec by nauczycielem. (...)w dziecistwie spdzonym w Rolbiku w swoim domu natkn si na materiay kaszubskie.
Dokona przypadkowego odkrycia w ojca dokumentach znalaz tom - rocznik "Gryfa"
zredagowany przez A. Majkowskiego.
Zacz go wertowa, potem czyta i zrozumia, e pismo to jest napisane tym samym
jzykiem, ktrego na co dzie uywa si we wsi. Jak sam mwi:
"To byo jedno z pierwszych ziaren. To bya nobilitacja tego jzyka.
To sowo stao si dla mnie wanym tworzywem, materiaem, do ktrego czsto sigam." Jzyk ten porwna do zotej grudki. znalezionej w kalifornijskim
Kolorado. Tak samo szuka si w kaszubszczynie rzadkich wyrazw, odtwarza si
je w pamici jzykowej. W Rolbiku tym jzykiem mona byo, jak twierdzi autor, porozmawia z kolegami,
a i sam ojciec w szkole nie tylko nie zwalcza mowy kaszubskiej,
ale nawet si ni interesowa, o czym wiadczy gromadzenie publicystyki kaszubskiej. Tam na wsi Pestka wychowany by w typowo kaszubskim otoczeniu. Tu poznawa jzyk wsi,
psychik mieszkacw i system wartoci. Przyjani si z wiejskimi dziemi i
mwi z nimi jzykiem przodkw. Pniej S. Pestka jzykiem kaszubskim zainteresowa si take si w szkole redniej
w Kocierzynie, poniewa patronem tego gimnazjum by Kaszuba- gen.
Jzef Wybicki. Swoje fascynacje t postaci potwierdzi te napisaniem ksiki,
pt. :" Pirem i szabl. O generale Jzefie Wybickim"/1961/. Po latach wrci do tego tematu i opublikowa drug,
obszerniejsz biografi o tej wybitnej postaci - "Emisariusz niepodlegoci.
O Jzefie Wybickim" /1972/. W kocierskim gimnazjum czasw Pestki uczyli rwnie ks. prefekt Leon Heyke i
inni wybitni regionalici. "Wtedy -, jak wspomina S. Pestka-"Tropy ,
lady ywe tej tradycji byy niedostpne. Paradoksem tej szkoy,
gdzie w rodowisku dziaa Aleksander Majkowski,
gdzie s miejsca uwietnione legend Remusa " ....byo to, e nie byo miejsca na
rzeczy kaszubskie. Matur uzyska w 1950 roku w Kocierzynie. Potem w latach 1950-1953 byy studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznaskim,
a po nich praca nauczycielska w szkoach rednich  liceach w Lidzbarku Warmiskim i Sawnie. Bya te praca redakcyjna w "Kaszebach", a po ich likwidacji w "Ilustrowanym Kurierze Polskim" w Bydgoszczy i w rozgoni Polskiego Radia w Szczecinie. W 1967 roku S. Pestka wrci do Bydgoszczy, gdzie zosta publicyst w "Faktach i Mylach"
Potem krtko bya praca w "Tygodniku Morskim". W latach 1974 - 1981 zatrudniono
go w tygodniku "Czas". Jaki czas pracowa w redakcji czasopisma "Litery". W latach 1969-1972 by redaktorem
 naczelnym biuletynu "Pomerania", a w latach 1990-1994 redaktorem naczelnym
miesicznika "Pomerania". S. Pestka jest take uznawanym publicyst i poet&W swym pisarstwie porusza wszystkie
najwaniejsze dla Kaszub i Pomorza tematy,szczeglnie kulturalne, spoeczne i polityczne. Wnis powany wkad w programowanie ruchu kaszubskiego. Jest autorem kilku broszur zawierajcych dobr publicystyk& Napisa, jak wspomniano, nawet dzieo o Jzefie Wybickim, ktrego pomnik wzniesiono w Kocierzynie. Potem byy reportae ,inne broszury ,felietony. Drukuje pod pseudonimem "Jan Zbrzyca" lub "Kreban z Milachowa". Jako poeta zadebiutowa w 1969 roku w "Pomeranii" Dotychczas ukazay si 2 tomiki jego
 poezji "Poudnica"/1976/ i "Wizre e duche"/1986/- oba osadzone w realiach poudniowych
Kaszub, ktrych autor jest nieprzecitnym piewc&Wanie przez pryzmat rodzinnych
stron patrzy na cae Kaszuby i na Pomorze.
Posuguje si w swych poezjach jzykiem zapamitanym z dziecistwa.
Przywouje nim pikne pejzae, obrazy, ludzi, wydarzenia, eby si nie zatary w pamici.
Jest piewc ich niepowtarzalnego pikna, prawdziwych uczu i gbi myli. Sowo oddaje na uytek tego krajobrazu
i tej przestrzeni ,ktre zapady mu w pami i ktre bardzo ukocha.
Ceni tam wszystko-i mow starkw i prac taty ... i "Wieczrk rozwidniany gagauszkama"
...i wiele innych rzeczy. Jest to poezja refleksyjna ,patriotyczna i swojska i tak dobra,
 jak kaszubski bochenek chleba. Dla Stanisawa Pestki nie tylko jest wana tradycja i przeszo Kaszubw,
ale i jest otwarty na nowe trendy. Ma swe pogldy i oceny ,z ktrymi si chtnie dzieli.
Widzi przyszo kaszubszczyzny w mdrych dziaaniach modziey. Z nimi wie przyszo
regionu. Pragnie, aby modzi nie zatracali swoich korzeni....Przestrzega ich... Jest te niestrudzonym dziaaczem kaszubskim, wiele lat zasiada w naczelnych wadzach
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ,a w latach 1976-1980 i 1992-1994 by prezesem
Zarzdu Gwnego. Stanisaw Pestka, jako e wiksz cz ycia spdza wrd Kaszubw Pnocy,
wic u niego jest zauwaalna kwestia nasiknicia ,wzbogacania sownika w oparciu
o dykcj ,o archaizmy....Uwaa przy tym,, e jest sens tworzenia oglnego jzyka,
bdcego syntez wielu rnych odmian i jest tam miejsce na przechowywanie rnych sw.
Twierdzi, e bardzo duo zaley od sugestii ,nakierowania ,zainteresowania jzykiem i
literatur, regionem. S. Pestka uwaa, e przygody Remusa to fenomen literatury kaszubskiej, a Remus to wany
symbol, tak samo jak symbol Krlewianki, ktre trzeba wyzwoli... Wyraa przy tym wany pogld, e tosamo swoj buduje si z rnych ziaren.
Wana w dzisiejszym wiecie jest wasna tosamo ,bo inaczej nie ma kotwicy w yciu,
czy archimedesowego punktu oparcia. Maa ojczyzna, wedug Pestki, to wielkie bogactwo ,ale wymaga pracy. W wiecie globalizacji i przemian ,ktre cieraj patyn z tej oryginalnej mowy i
narzucaj inne modele ycia ,inne sposoby zachowa ,
powinna zaistnie jeszcze bardziej kaszubszczyzna. Zgadza si z tez ,e "co wie ,
to pie", czyli ze zrnicowaniem mowy kaszubskiej w maych wsiach, matecznikach,
wysepkach wiejskich ,ale namawia ,eby by otwartym na nowe trendy i wartoci ,
ktre ma nadziej, zaowocuj gwnie w modym pokoleniu .Przestrzega jednak mitem
Anteusza, staroytnego greckiego bohatera, e trzeba traktowa ziemi-ma ojczyzn ,
jak matk, bo inaczej si samemu zginie .Przypomina ,e kiedy kaszubszczyzna to bya
sia tradycji, teraz trzeba pracy, aby te wartoci ocali .
Jest potrzebna refleksja nad budow wasnego i zbiorowego ja poprzez wiadome dziaania . Dnia 15.05.2006 roku w Instytucie Kaszubskim w Gdasku miao miejsce Sympozjum powicone twrczoci S. Pestki. Wykady wygosili najwybitniejsi profesorowie
 - historycy i polonici Pomorza. Dnia 29.06.2006 roku za zasugi na niwie kaszubszczyzny S. Pestka uchwa Rady Miasta
i Gminy Brusy zosta honorowym obywatelem miasta i gminy Brusy.

Sprzedaż Domy w Baninie, Bojanie, Gdańsku