Przekazano plac budowy pod boiska w Baninie, ruszają prace
Dokumentację wraz z mapami przekazała firmie budowlanej Gardenia Sport sp. z o.o. kierownik Referatu Inwestycji, Irena Majkowska.

20 września 2012 został przekazany plac pod budowę kompleksu boisk wraz z infrastrukturą dróg i stacji trafo. Dokumentację wraz z mapami przekazała firmie budowlanej Gardenia Sport sp. z o.o. kierownik Referatu Inwestycji, Irena Majkowska.

Wkrótce przy ulicy Tuchomskiej w Baninie rozpoczną się prace budowlane. Zakończenie budowy planowane jest na koniec roku 2012. Przypominamy, że zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego obejmującego budowę szkoły podstawowej, sali sportowej oraz boisk i zagospodarowania terenu w Baninie. Środki (w wysokości 2 milionów) w pozyskane na budowę boisk do piłki nożnej z trybunami, boisk do koszykówki, do piłki ręcznej i bieżni lekkoatletycznej oraz ich wyposażenia pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zamówienie ?Budowa boisk, dróg i stacji trafo w Baninie (etap I/A1)" obejmuje:
1) budowę boisk i urządzenie terenów sportowych,
a) boisko o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej pełnowymiarowe z trybunami boiska i
piłkochwytami,
b) boiska i obiekty o nawierzchni poliuretanowej - boisko do koszykówki, bieżnia
lekkoatletyczna, boisko do piłki ręcznej, skok w dal,
2) wyposażenie zewnętrzne boisk,
3) budowę części ogrodzenia terenu,
4) budowę układu komunikacyjnego w obrębie terenu objętego etapem I/A1, obsianie trawą
terenu bez nasadzeń,
5) budowę sieci kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową,
6) budowę wodociągu,
7) budowę odcinka kanalizacji deszczowej,
8) budowę oświetlenia terenu wraz z małą architekturą (m.in. ławki, stojaki na rowery, pojemniki na odpadki),
9) obsługę geodezyjną,
10) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.

informacje :zukowo.pl

Sprzedaż Domy w Baninie, Bojanie, Gdańsku