Pierwsze Posiedzenie Rady Sołeckiej Banino

Szanowni Sąsiedzi,
W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Sołtysa -pani Urszuli Teska oraz Rady Sołeckiej wsi Banino W składzie:
Krystyna Daleka, Maria Cieszyńska, Grzegorz Kózka, Paweł Koreń.
W czasie 2,5 półgodzinnego spotkania ustalono:

1.
Komunikacja Sołtysa i Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi Banino będzie realizowana poprzez:

  • Umieszczenie 2 gablot z ogłoszeniami sołeckimi (lokalizacja będzie podana do końca tygodnia)
  • Poprzez stronę internetową banino.pl w zakładce "informacje sołtysa" -zakładka powstanie do końca tygodnia lub poprzez facebook.
  • poprzez adres e-mail. Informacje będą docierały do odbiorców bezpośrednio na skrzynkę pocztową.

2.
W związku z setkami telefonów wykonywanych przez mieszkańców Banina do Urzędu Gminy Żukowo w sprawach różnych i w wielu przypadkach brakiem reakcji Urzędu na problemy mieszkańców, Sołtys i Rada Sołecka zalecają składanie skarg, monitów, wniosków, próśb, etc. w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.
Pismo będzie można składać do gminy za pośrednictwem Sołtysa p. Urszuli Teska
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub 662 791 257
Jeśli potrzebujesz pomocy w zredagowaniu pisma skontaktuj się:
Grzegorz Kózka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.
Rada Sołecka skieruje zapytanie pisemne do UG Żukowie w sprawie budowy ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie - dokumentacja projektowa - ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2010 na kwotę 190 tys. złotych oraz planowanych do realizacji w roku 2011 na także kwotę 190 tys. - odpowiedź UG w Żukowie opublikujemy na
tablicach informacyjnych w internecie oraz w prasie lokalnej.

4.
Rada Sołecka skieruje pismo do PKP PLK Centrum Realizacji inwestycji o. w Gdańsku Dyrekcyjna 2-4; 80-958 Gdańsk w sprawie planowanego remontu wiaduktu kolejowego w Rębiechowie. Pismo w załączniku. odpowiedź PKP opublikujemy na tablicach informacyjnych w internecie oraz w prasie lokalnej.

5.
Rada Sołecka kieruje pismo do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w sprawie nazwy przyszłego przystanku PKM - pismo w załączniku.

6.
Rada Sołecka kieruje pismo do Starosty Kartuskiego w sprawie naprawy przez Wakoz ul. Lotniczej w Baninie. Pismo w załączniku. odpowiedź Starosty opublikujemy na tablicach informacyjnych w internecie oraz w prasie lokalnej.

7.
Rada Sołecka zwróci się do UG Żukowo z pismem dotyczącym ul. Księżycowej z prośbą o publiczne przedstawienie projektu w/w ulicy. Odpowiedź UG w Żukowie opublikujemy na tablicach informacyjnych w internecie oraz w prasie lokalnej.

8.
Z inicjatywy pani Sołtys i Rady Sołeckiej zostanie ogłoszony konkurs w szkole podstawowej w Baninie na znak graficzny, logo, wsi Banino. Pismo w załączniku.

9.
Z inicjatywy pani Sołtys i Rady Sołeckiej zostanie ogłoszony konkurs, plebiscyt, na nazwę Sali, mieszczącej się przy OSP w Baninie. Warunki konkursu będą podane wkrótce.


Sprzedaż Domy w Baninie, Bojanie, Gdańsku